Min alapul az egészségügyi kártérítési felelősség?

kártérítés, felelősség


Orvosi műhibaperek

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törv.  244. §-a értelmében az egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggésben keletkezett kárigények tekintetében a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség polgári jogi szabályait kell megfelelően alkalmazni. A rendelkezés indokolása a következő.

Az Eütv.-ből eredő kárigények döntően az ún. orvosi műhibák kapcsán keletkeznek. A korábbi törvényi rendelkezés, illetőleg egyéb egészségügyi normák sem határozták meg egyértelműen, hogy ez utóbbi esetben a felek között szerződéses jogviszony áll fenn, a felelősséget a szerződéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint kell a bíróságnak megállapítani. A rendelkezés a fennálló joggyakorlat egyértelműsítését szolgálja.

A jelenlegi bírói gyakorlatot tükrözi az alábbi döntvény.

" A jogvitát arra figyelemmel kellett elbírálni, hogy az I. r. felperes és az alperesi intézmény között - társadalombiztosítási elemekkel is átszőtt -, a megbízási és a vállalkozási szerződés jellemzőit magában foglaló polgári jogi jogviszony jön létre, amelynek megszegése - hibás teljesítése - esetén az alkalmazandó kártérítési jogkövetkezmény feltételeit a Ptk. 318. §. (1)-e alapján érvényesülő Ptk. 339. §. (1)-e tartalmazza." Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.20.083/2010.

Az 1979. évi CLIV. Tv. 77.§.-nak (3) bekezdése értelmében minden beteget az ellátásában részt vevőktől elvárható gondossággal valamint a szakmai és etikai szabályok illetve irányelvek betartásával kell ellátni.

Amennyiben az ellátás során, azzal összefüggésben a beteget károsodás éri, az orvosi műhibaper során az egészségügyi intézménynek kell bizonyítania, hogy a kezelés során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal járt el.

Azt a kérdést, hogy az egészségügyi szolgáltató adott helyzetben a tőle elvárható gondossággal járt-e el, szinte minden esetben kirendelt igazságügyi szakértő által adott szakvélemény alapján dönti el a bíróság.

Ha az eljárás során bebizonyosodik, hogy a kezelés alatt az elvárható gondosság nem teljesült az azt jelenti, hogy az egészségügyi szolgáltató nem tudta megát kimenteni a felelősség alól, így kártérítő felelőssége fennáll.

Clean and Simple

Jogi tanácsadás

Bármely, jogi vonatkozású kérdéssel összefüggésben, az eset összes ismert körülményét figyelembe véve, az kialakult helyzetről az ügyfél számára korrekt tájékoztatás megadása, valamint a szükséges és lehetséges cselekvési lehetőségek ismertetése.

jQuery Powered

Szakterületek

  • Büntetőjog
  • Gazdasági Jog
  • Társasági Jog
  • Polgári Jog
  • Családjog
  • Öröklés Jog
  • Ingatlanjog
Contuct Us

Kapcsolat

Kaposvár Szent Imre u. 13.
Telefon: 82 / 222-358
e-mail: info@drcsernusugyved.hu